Wetgeving van toepassing op de polders.

 

Wet van 3 juni 1957 op de polders.

Decreet integraal waterbeheer van 18 juli 2003.

Wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen.

Uitvoeringsbesluit wet op de onbevaarbare waterlopen van 7 mei 2021.

Besluit Vlaamse Regering onbevaarbare waterlopen — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)

Wet op de onbevaarbare waterlopen van   28 dec 1967 en de recente herzieningen volgens het verzameldecreet 2019.

De wetgeving hierboven aangehaald vindt u integraal op de site van de Provincie Oost-Vlaanderen en de site van de VVPW.

 

wetgevend kader | www.vvpw.be

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen.html

Het polderreglement is gebaseerd op de wetgeving en bevat eigen accenten die kunnen verschillen van bestuur tot bestuur.
De tekst van dat reglement vindt u op deze website