De kaart van de polder.

Op dit ogenblik is er via andere websites voldoende materiaal te vinden om inzicht te krijgen in de ligging van de polderwaterlopen.
Wij hebben geen kaart binnen onze eigen website. Hieronder vindt u de voornaamste links.

 

Kaart | Geopunt Vlaanderen

In het menu zoekt u milieu/water/

Zoek de Vlaamse hydrologische atlas, kruis bv VHA waterloopsegmenten volgens categorie.
Zoom voldoende ver in op de regio.
Op deze site komt voor 1 september ook de digitale atlas met meer detail en mogelijkheden.

U kunt ook een laag met kadasterpercelen en of luchtfoto’s oproepen om u te oriënteren.

Via de GRB achtergrondkaart zoomt u in tot de perceelsgrenzen zichtbaar worden.  
Ook de grenzen van de polders kunt hier opzoeken.

KuBe (waterinfo.be)

Ook hier vindt u wellicht wat u zoekt.  Onder de extra lagen kunt u ook de kadasterpercelen zichtbaar maken en de omschrijving van de polders.

Geoloket Waterlopen (oost-vlaanderen.be)

Eveneens hier is er informatie. Gelieve de verwijzing naar Gisoost te volgen, atlas der waterlopen.
In het menu kunt u ook de oude atlas zichtbaar maken