Voor het uitvoeren van werken aan waterlopen en werken binnen de erfdienstbaarheidszone van 5 m langs de waterlopen is een machtiging van de waterbeheerder vereist.

Vooraleer u werken uitvoert dient u een omgevingsvergunning te verkrijgen of een machtiging verleend door het polderbestuur
Hoe u die bekomt leest u via de hiernavolgende link. 

Lees hier de brochure: 

 Ook hier vindt u kaartmateriaal en informatie .
In de atlas  die u hier vindt kunt u ook de kaarten van de oude atlassen terugvinden.
Let wel op:
Deze kaarten zijn niet meer geldig na het openbaar onderzoek omtrent de digitale atlas en de goedkeuring van de digitale atlas.

Klik hier voor het openen van de atlas:

Werken aan een waterloop (oost-vlaanderen.be)

Hierin vindt u de informatie zoals die ook geldt voor de polder.
U kunt hier ook een aanvraagformulier voor werken downloaden, Maar stuur het niet langer naar de provincie, maar wel naar de bevoegde polder.