BESTUUR VAN DE SLEPENDAMMEPOLDERS.

 

Het Bestuur van de Slependammepolders bestaat uit 10 bestuursleden.
De Dijkgraaf is de voorzitter van de bestuursvergadering.
Hij wordt vervangen of bijgestaan door een adjunct-dijkgraaf.
De overige bestuursleden worden ook vaak gezworenen genoemd.
Het Bestuur wordt bijgestaan door een ontvanger-griffier.
De bestuursleden worden om de zes jaar gekozen door de Algemene Vergadering uit de ingelanden (eigenaars binnen het poldergebied) overeenkomstig de wetgeving en het polderreglement.
De Dijkgraaf en de Adjunct-Dijkgraaf worden verkozen door de Algemene Vergadering uit de verkozen bestuursleden.

Het bestuur komt bijeen in de bestuursvergaderingen die normaal maandelijks plaatsvinden.
Het bestuur houdt toezicht op de werking van de polder, het houdt toezicht op de toestand van de waterwegen en desgevallend op de afwateringssituatie.
Het bereidt de Algemene Vergadering voor en bepaalt de agenda.
Het controleert de rekeningen van de polder.
Het bestuur stelt de lijst op van de uit te voeren werken en controleert de uitvoering ervan.
De lijst van de werken wordt voorgelegd aan de gemeenten Eeklo, Kaprijke , St-Laureins en aan de Provincie Oost-Vlaanderen.
De werken worden tweemaal per jaar geschouwd in aanwezigheid van een afvaardiging van de gemeenten, van de provincie, van de afdelingen VMM-AOW , de Vlaamse Waterweg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
De functieomschrijving van de bestuursleden vindt u in de wetgeving op de polders.
Deze tekst vindt U onder andere op de site van de Vereniging van de Vlaamse Polders en Wateringen . 
www.vvpw.be

De tekst van het Het polderreglement. vindt u op deze website.