ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering komt normaal één maal per jaar samen in de maand maart.

TAKEN ALGEMENE VERGADERING:

1.Verkiezing van de bestuursleden, van de Dijkgraaf, van de Adjunct-Dijkgraaf, van de Ontvanger-Griffier.

2. Vastleggen van alle financiële verbindingen.

3. Vastleggen van de belastingen.

4.Vastleggen van de begroting.

5. Controle van de rekeningen.

6. Vastlegging en goedkeuring van de werken.

De opdrachten van de Algemene Vergadering worden omschreven in het polderreglement en de wet op de polders.

 

WIE?

Ongeveer 400 personen zijn lid van de Algemene Vergadering.
Dit zijn in hoofdzaak de grote ingelanden, zijnde de eigenaars die minimaal 4 HA eigendom hebben binnen de polder.
Verder zijn er de samenvoegingen, zijnde kleinere eigenaars die zich hebben verenigd tot een gezamenlijke oppervlakte van 4  HA  Eventueel de bestuursleden die niet stemgerechtigd zijn volgens de hoger genoemde criteria.

 

HOE KOMT U OP DE LIJST DER STEMGERECHTIGDEN?

De regels zijn aangehaald in het polderreglement. artikels 4 tot 16.