ALGEMENE VERGADERING 2022

 

Wegens de coronamaatregelen vindt de vergadering opnieuw vertraagd plaats op 1 juni 2022. 
De vergadering vindt plaats te St-Laureins in de voetbalcantine op het Singelken om 14 uur. 
Tot die vergadering zijn 350 personen uitgenodigd, zijnde de grote ingelanden en een aantal samengevoegden

In deze vergadering worden de volgende punten behandeld:
- Het verslag van de voorgaande vergadering.

-Goedkeuring van de rekeningen. 

-Goedkeuring van de polderbelasting: 25 €/Ha met een minimum van 12.5 €.

-Goedkeuring van de werken voor het lopende jaar. 

-Goedkeuring van de begroting voor 2022.

 

De uitgenodigde personen die wensen deel te nemen worden in het kader van de coronamaatregelen verzocht zich minstens 2 dagen vooraf aan te melden liefst via email. 

De volmachten dienen ten laatste op dinsdagmiddag  augustus binnengebracht te worden.